Czy wiesz, że...?

Czy wiesz, że...?

.... w ramach programów z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, realizowanych w 65 projektach konkursowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, jednego roku - poradę prawną otrzymało około 57 000 osób, zaś poradę obywatelską około 26 000 osób?

Czy wiesz, że...?

Czy wiesz, że...?

... liczba osób które chcą uzyskać bezpłatną poradę prawną lub obywatelską z roku na rok rośnie? Tylko w roku 2011 prawie 30 000 osób otrzymało porady udzielono przez sieć biur Związku Biur Porad Obywatelskich

Czy wiesz, że...?

Czy wiesz, że...?

... w 2011 roku ponad 12 000 osób zgłosiło się do poradni prawnych działających na wydziałach prawa uniwersytetów w Polsce, w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej?

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
Ubodzy dostaną wsparcie prawne w gminie
PDF
Drukuj
czwartek, 02 października 2014

W dniu 29 września 2014 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pn. „Ubodzy dostaną wsparcie prawne w gminie”. Przedstawione są w nich plany Ministerstwa Sprawiedliwości dot. poradnictwa prawnego.

 
Monografia dotycząca systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP) jest już dostępna
PDF
Drukuj
wtorek, 05 sierpnia 2014

Właśnie ukazał się podręcznik metodologiczny pt. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wdrażanie rozwiązań modelowych pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP).

Jak wskazała recenzentka książki, prof. Eleonora Zielińska (WPiA UW): „Demokratyczne europejskie państwo prawne nie może obecnie istnieć bez sprawnego systemu poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W Polsce od wielu lat prowadzone jest takie poradnictwo, zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne. Trudno jednak uznać, że mamy do czynienia z kompleksowo zorganizowanym systemem, realizującym jako całość określone funkcje.

 
Produkty Projektu – podsumowanie cz. III
PDF
Drukuj
czwartek, 24 lipca 2014

Okres trzedziestu dwóch miesięcy pracy nad stworzeniem rozwiązań systemowych odnoszących się do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, zaowocował stworzeniem:

 
Działania Partnerów - podsumowanie cz. II
PDF
Drukuj
piątek, 18 lipca 2014

Każdy z Partnerów w ramach Projektu, odpowiedzialny był za inne działania.

 • Lider Partnerstwa - inicjator i beneficjent projektu - Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej był przede wszystkim odpowiedzialny za zadania związane z zarządzaniem projektem, w tym organizację spotkań dwóch ciał: Rady Partnerów (głównego organu zarządzającego Projektu) oraz Komitetu Konsultacyjnego (o charakterze doradczym).
 • Głównymi zadaniami Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych było: wypracowanie (wspólnie z INPRIS) optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi; a także upowszechnienie rezultatów projektu: w mediach, poprzez organizację szkoleń i seminariów dla interesariuszy, koordynację prac nad przewodnikiem po podmiotach świadczących poradnictwo oraz nad podręcznikiem trenerskim dotyczącym metodologii poradnictwa i szkoleń.
 • Rola Instytutu Spraw Publicznych polegała przede wszystkim na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu badania ilościowego i jakościowego, które umożliwiło pozyskanie danych na temat stanu, skali i sposobu funkcjonowania poradnictwa prawnego w Polsce oraz pokazało możliwości poprawy i rozwoju tego obszaru działalności społecznej.
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS pracował głównie nad optymalnym modelem funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi.
 • Do obowiązków Związku Biur Porad Obywatelskich należało m.in.: wypracowanie (wspólnie z INPRIS) optymalnego modelu funkcjonowania systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce oraz jednolitej polityki państwa wobec podmiotów świadczących tego rodzaju usługi, jak również stworzenie poradnika na temat zastosowania zaprojektowanego modelu. Upowszechnianie wyników badań.

Oprac. FUPP

 
Realizacja Projektu zmierza ku końcowi – podsumowanie cz. I
PDF
Drukuj
piątek, 11 lipca 2014

Ponieważ z końcem lipca 2014 r. zakończymy realizację Projektu warto podsumować ponad 2,5 roku pracy nad stworzeniem rozwiązań modelowych odnoszących się do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wykonywanie Projektu rozpoczęło się w grudniu 2011 r., a kończy w lipcu bieżącego roku. Projekt realizowany był w Partnerstwie czterech oragnizacji pozarządowych – Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Instytutu Spraw Publicznych oraz Związku Biur Porad Obywatelskich, pod egidą Lidera Partnerstwa – Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Przypomnijmy, że głównym celem Projektu było wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

 
Już wkrótce ukaże się drukiem podręcznik metodologiczny dotyczący systemu poradnicwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, pod red. dr Marty Janiny Skrodzkiej (UwB, FUPP).
PDF
Drukuj
piątek, 04 lipca 2014

Ekspertki Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – dr Katarzyna Furman-Łajszczak (UW), Magdalena Klauze (UŁ), dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska (UWr), dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak (UW), dr Magdalena Olczyk (ALK) oraz dr Marta Janina Skrodzka (UwB) zakończyły w marcu 2014 r. prace nad stworzeniem monografii – podręcznika metodologicznego, poświęconego systemowi poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

Zgodnie z założeniami projektu, głównym celem publikacji jest upowszechnienie idei nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, w oparciu o wypracowany, w ramach projektu, model systemu poradniczego. Ponadto monografia, obok przekazania wiedzy, pełni także rolę podręcznika metodologicznego gdyż przedstawia metody oraz sposoby, w jakich każdy jej Czytelnik będzie mógł samodzielnie przeprowadzić warsztat odnoszący się do omawianej problematyki, dla grupy osób zainteresowanej tworzeniem systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W związku z tym autorki monografii opracowały i umieściły na końcu każdego rodziału gotowe scenariusze kilkugodzinnych warsztatów (na końcu książki scenariusze całodniowych warsztatów), które mogą okazać się pomocne przy opracowaniu scenariuszy zajęć, mających na celu przedstawienie w ciekawy sposób konkretnego zagadnienia, związanego z prezentowaną tematyką.

 
FUPP zakończyła prowadzenie serii 5-ciu szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się PPiO
PDF
Drukuj
poniedziałek, 30 czerwca 2014

Od kwietnia do czerwca 2014 roku Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przeprowadziła serię 5-ciu szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się problematyką poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Wszystkie 5 spotkań poświęconych zostało modelowi wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, podczas których zaprezentowane zostały także wyniki badań, czy danych zastanych zebranych w ramach Projektu. Fundacja, w ramach której działanie prowadził dwuosobowy zespół trenerek, przeszkoliła łącznie 72 osoby. Wśród osób tych znaleźli się m.in. przedstawiciele i przedstawicieli miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, miejskich ośrodków pomocy rodzinie, czy rzecznicy konsumentów. Szkolenia odbyły się kolejno w: Warszawie (28-29 IV oraz 19-20 V), Poznaniu (26-27 V), Białymstoku (5-6 VI) oraz Krakowie (23-24 VI). Prezentowana podczas spotkań problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wywołała również wiele ciekawych dyskusji i doprowadziła do sformułowania ważnych uwag dotyczących funkcjonowania przyszłego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Krótkie notatki ze szkoleń dokumentujące ich przebieg dostępne są w zakładce Produkty. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Oprac. FUPP

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 13

Ankieta

Kto Twoim zdanim powinien móc korzystać z bezpłatnego poradnictwa?

wszyscy obywatele - 60%
jedynie osoby, których dochody nie pozwalają skorzystać z poradnictwa odpłatnego - 40%

Oddano głosów: 5
Głosowanie zokończone

Kalendarz

loader

Czy wiesz, że...

 • punkty obsługi interesantów w sądach korzystają ze wsparcia rzeczowego i merytorycznego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • najczęstsze rodzaje spraw z jakimi zwracają się interesanci do punktów obsługi interesantów w sądach dotyczą spraw z zakresu prawa cywilnego
 • w punkcie obsługi interesantów w sądzie możesz uzyskać informację o podmiotach udzielających bezpłatnych porad prawnych
 • informacje o funkcjonowaniu punktu obsługi interesantów w sądzie możesz odnaleźć na stronie internetowej sądu
 • punkty obsługi interesantów w sądach odwiedza średnio od kilkudziesięciu do nawet 200 osób dziennie

Partnerzy

 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie

Napisz do nas

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Treść wiadomości

Znajdź nas

Dołącz do nas


linked here . family law boca raton
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl